MDR+: Europejska Konferencja MDR rozpoczyna się w Görlitz | Video der Sendung vom 02.11.2021 23:01 Uhr (2.11.2021)

Europakonferenz Karola Wille

Europejska Konferencja MDR rozpoczyna się w Görlitz

02.11.2021 ∙ MDR+ ∙ MDR
MDR-Fernsehen im Livestream sehen

Konferencja europejska została otwarta w Görlitz. W Synagodze - Centrum Kultury dyrektor generalna MDR Karola Wille powitała uczestników spotkania pt.: "Europa drży w posadach? Doświadczenia regionu przygranicznego".


Bild: MDR SACHSEN
Video verfügbar:
bis 02.11.2022 ∙ 22:59 Uhr