MDR+: Jak wygląda współpraca samorządów w czasie sytuacji kryzysowych | Video der Sendung vom 02.11.2021 23:01 Uhr (2.11.2021)

Europakonferenz Octavian Ursu

Jak wygląda współpraca samorządów w czasie sytuacji kryzysowych

02.11.2021 ∙ MDR+ ∙ MDR
MDR-Fernsehen im Livestream sehen

Nadburmistrz Görlitz Octavian Ursu, jego odpowiednik Rafał Gronicz ze Zgorzelca, właścicielka firmy Nancy Nielsen oraz Indrani Das Schmid dyskutują o współpracy między miastami i gminami.


Bild: MDR SACHSEN
Video verfügbar:
bis 02.11.2022 ∙ 22:59 Uhr